Velkommen til ABABIL Transport AS

Nærmere informasjon om selskapet fåes ved henvendelese til

Øyvind Grønset

Industriveien 4
6517 Kristiansund

Mobil : 92615615
E-post : oyvind@ababil.no